IMG_6838

Prijem i smeštaj

Socijalni radnik procenjuje potrebu za smeštajem u dom, definiše potrebe korisnika, i shodno tome predlaže odgovarajuću kategoriju smeštaja. Po prijemu korisnika u dom, definišu se mere za ugodan boravak, štite njegova prava i interese u saradnji sa srodnicima. Prati adaptaciju korisnika na nove uslove smeštaja, kolektivni život, rešava novonastale probleme u cilju efikasnog uklapanja u kolektiv. Prilikom odluke o smeštaju, razmatraju se potrebe i navike korisnika doma za smeštaj starih lica. Povezuju se osobe sličnih potreba, interesovanja i životnih stavova. Svakodnevno se prati stanje korisnika, i odmah reaguje na promene.

Neophodna dokumentacija za smeštaj:

  • Kopija medicinske dokumentacije
  • Iščitana lična karta korisnika i original na uvid
  • Iščitana lična karta srodnika i original na uvid
  • Kopija zdravstvene knjižice
  • Spisak terapije po poslednjem izveštaju lekara
2681105

Zdravstvena zaštita

Zdravstvena zaštita i nega ostvaruje se u skladu sa propisima koji uređuju zdravstvenu zaštitu, a cilj je očuvanje i eventualno unapređenje fizičkog, psihičkog zdravlja i socijalnog funkcionisanja korisnika.

Zdravstvena zaštita se ostvaruje na nivou primarne zdravstvene zaštite. Naš medicinski tim, predvođen lekarom opšte prakse, čine i glavna sestra, fizioterapeuti, više medicinske sestre, medicinski tehničari i negovateljice. Medicinska usluga spada u najkompleksniju negu, koju korisnik može da dobije, a u skladu sa potrebama i zdravstvenim stanjem. Lekar opšte medicine obavlja prvi pregled korisnika po dolasku u Dom, te na osnovu zdravstvenog stanja i uvida u medicinsku dokumentaciju određuje dalji tok tretmana: terapiju i vrstu ishrane.

Specijalističko-konsultativne preglede i dijagnostičke procedure obavljaju se u nadležnom, najbližem KBC-u ili Domu zdravlja. Korisnik se upućuje na specijalističke preglede na osnovu procene i uputa lekara, a u pratnji medicinske sestre. Po potrebi, na prijemu i tokom boravka traži se nalaz i mišljenje neuropsihijatra. Medicinske sestre pružaju usluge medicinske nege i nadzora bez prekida 24 sata i dele terapiju korisnicima, (uključujući i injekcije, infuzije i druge ampulirane lekove) isključivo po nalogu lekara. Korisnik, njegov srodnik ili staratelj obezbeđuje potrebne lekove, kao i pelene standardnog kavaliteta.

Sve evidencije o zdravstvenim uslugama vode se u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita, a svakodnevno se meri pritisak, nivo šećera u krvi i temperatura po potrebi.

Female doctor keeping eye at couple of pensioners during training. Focus on man

Fizikalna terapija

U cilju unapređenja i očuvanja opšteg fizičkog zdravlja korisnika i bolje koordinacije, primenjuje se svakodnevno fizikalna terapija (u trajanju od 45 minuta do sat vremena), koja osposobljava nepokretne korisnike za samostalno funkcionisanje, a svakodnevnim vežbama zadržava nivo njihove fizičke pokretljivosti.

Za pokretne i polupokretne korisnike obezbeđuju se svakodnevne grupne vežbe u vidu fiskulture koja uključuje aktivne vežbe za različite grupe mišića, sa pomagalima u vidu štapova, rastegljivih traka, obruča, lopte, vežbanje plesnih koraka uz muziku.

Za teže pokretne korisnike sprovode se individualne aktivne i pasivne vežbe na nivou sprata u cilju vežbanja podizanja i ustajanja iz kreveta, vežbanja hoda i kretanja.

Za nepokretne korisnike primenjuju se pasivne vežbe u postelji.

Ukoliko postoji potreba za češćim i specifičnim individualnim aktivnostima, ova usluga bi se dodatno naplaćivala prema unapred utvrđenom Cenovniku.

Female doctor keeping eye at couple of pensioners during training. Focus on man
2681182

Nega i lična higijena

Svakodnevno održavanje lične higijene je podrazumevana usluga. U zavisnosti od zdravstvene i fizičke sposobnosti korisnika, obezbeđuje se pomoć pri jutarnjem oblačenju, umivanju i sve do završetka dnevnih aktivnosti i odlaska na počinak. Kupanje je dva puta nedeljno, a prema potrebi i češće. Korisnici aktivno učestvuju u održavanju lične higijene i higijene prostora u skladu sa svojim sposobnostima.

Zajedničke prostorije, kao i sobe korisnika svakodnevno se čiste.

U okviru ove kategorije je i svakodnevna promena ličnog rublja i posteljnog rublja dva puta nedeljno. Najmanje jednom mesečno, korisnicima se pruža pomoć radi spremanja ormara i ličnih stvari.

Sečenje noktiju, brijanje, šišanje, sređivanje frizure spadaju u standardne usluge koje se obezbeđuju na dnevnom nivou.

Uključena je i usluga pranja i peglanja kompletne odeće korisnika.

Ishrana

Služba ishrane obezbeđuje tri glavna obroka dnevno (standardni, dijabetični, bareni) i dve užine (sezonsko voće i poslastice), koje se pripremaju u namenski opremljenim kuhinjama.

Obroci su prilagođeni u skladu sa nutricionističkim standardima, zastupljene su sve vrste isključivo svežih namirnica, a u zavisnosti od potreba korisnika i predloga lekara, obezbeđuje se i više obroka dnevno.

Postoji mogućnost alternativne ponude za korisnike, koji ne vole ili ne jedu određenu vrstu hrane, recimo ribe, kao i jelovnika u skladu sa potrebama korisnika koji, primera radi, poste.

Obroci se serviraju u odgovarajućoj trpezariji, eventualno u sobi korisnika u obliku pogodnom za konzumaciju, prema njegovim mogućnostima. Za korisnike koji imaju problema sa uzimanjem obroka obezbeđena je pomoć osoblja prilikom ishrane, kao i pasirana hrana za korisnike koji imaju problema sa žvakanjem i gutanjem.

U toku dana služe se najmanje dva topla napitka (čaj, kafa) po želji korisnika.

IMG_6855